ISTORIE PREZENT MISIUNE ȘI OBIECTIVE ECHIPA
TITLURI NOI DOMENII AUTORI EVENIMENTE
TITLURI NOI DOMENII AUTORI DESPRE E-BOOK-URI
ETAPELE PUBLICĂRII STANDARDE TEHNOREDACTARE
EVALUARE CURENTĂ ANUL 2014 (AUTOEVALUARE) ANUL 2012 ANUL 2011 ANUL 2010
FINANŢARE AFCN FINANŢARE ANCS
DIPLOME SEMNALE DIN PRESĂ NEWSLETTER
   
    
    
     CĂRȚI: 0 bucăți | 0.00 LEI
    
    
home
search TITLU AUTOR
     
PUBLICĂ CU NOI

  ETAPELE PUBLICĂRII
    CARTE TIPĂRITĂ
    E-BOOK
  STANDARDE TEHNOREDACTARE
  FORMULAR CIP
 
CARTE TIPĂRITĂ [pe suport de hârtie]

Editura Presa Universitară Clujeană editează titluri ale autorilor români și străini, nelimitându-se exclusiv la cadrele didactice ale Universității Babeș-Bolyai. În cazul conținutului științific, autorul va prezenta materialul împreună cu două referate care să recomande publicarea lucrării, referate semnate de cadre didactice sau cercetători ştiinţifici având cel puţin gradul de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific II.
În cazul efectuării tehnoredactării de către autor, recomandăm utilizarea normelor minimale prezentate aici.
 
1. Oferta de preț

  Se face în funcție de următoarele date:
- număr total de pagini
- tiraj
- format pagină (A4, B5, A5)
- număr de pagini alb-negru
- număr de pagini color
- necesitatea tehnoredactării și/sau redactării
- tip tipar interior (exclusiv sau combinație între cele 3 tehnologii):
          - digital color (potrivit pentru imagini color) - [vezi model]
          - digital alb-negru (potrivit pentru imagini alb-negru) - [vezi model]
          - riso (potrivit pentru grafice, tabele sau text) - [vezi model] (pentru tiraje mai mari de 100 exemplare)
- tip copertă: (coperta înfoliată numai pentru tiraje mai mari de 100 exemplare)
          - carton 300gr., policromie, înfoliată cu folie mată sau lucioasă - [vezi model]
          - carton gros hard (mucava), policromie, înfoliată cu folie mată sau lucioasă - [vezi model]
- tip legare carte:
          - broșat cu termoclei (uzual în tandem cu copertă carton 300gr.)
          - cusut (uzual în tandem cu copertă hard-mucava)
 
2. Contractul [descarcă model]

  În baza ofertei de preț acceptate de către autor se semnează contractul și se achită obligațiile financiare prevăzute în acesta (avans de plată în maxim 15 zile de la semnare și rest de plată la ridicarea tirajului).
Plata se face în numerar la casieria Universității Babeș-Bolyai (str. I. C. Brătianu nr. 14, între orele 10-14) sau prin transfer bancar (cont RO58TREZ21620F335000XXXX, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cod fiscal 4305849, cu menționarea pe ordinul de plată: "Presa Universitară Clujeană contract nr.../..........., NUME AUTOR - Titlul lucrării"). O copie după documentul de plată va fi scanată și trimisă la adresa de mail: editura @ editura.ubbcluj.ro.
Pentru solicitarea descrierii CIP de la Biblioteca Națională, se va completa formularul CIP de aici.
 
3. Bunul de tipar

  Manuscrisul va fi prezentat exclusiv în format electronic:
  • .doc pentru contractele ce includ servicii de tehnoredactare/redactare;
  • .pdf varianta finală gata pentru tipar, pentru contractele ce nu includ servicii de tehnoredactare/redactare.
În cazul contractelor ce nu includ servicii de tehnoredactare/redactare, editura își rezervă dreptul să restituie spre corectare fișierul .pdf până când acesta îndeplinește condițiile minimale de formatare specifice.
Acest fișier, imprimat într-un exemplar, va fi verificat de către autor pentru identificarea eventualelor neconcordanțe cu textul inițial.
Compoziția grafică a coperții va fi stabilită împreună cu designerul editurii.
Acuratețea conținutului precum și acceptarea coperții se va certifica prin semnarea unei declarații Bun de tipar.
 
4. Executarea tiparului și predarea tirajului

  Editura va ține legătura cu autorul în privința eventualelor probleme ce pot apărea în procesul de tipărire și va informa deîndată ce tirajul este complet pregătit pentru predare.
După efectuarea restului de plată, o copie după documentul de plată va fi scanată și trimisă la adresa de mail: editura @ editura.ubbcluj.ro
     

   © Presa Universitară Clujeană 2012 TERMENI & CONDIȚII ACCES SPECIAL WEBMAIL
Duplicate entry '11832788-editura' for key 'PRIMARY'