ISTORIE PREZENT MISIUNE ȘI OBIECTIVE ECHIPA
TITLURI NOI DOMENII AUTORI EVENIMENTE
TITLURI NOI DOMENII AUTORI DESPRE E-BOOK-URI
ETAPELE PUBLICĂRII STANDARDE TEHNOREDACTARE
EVALUARE CURENTĂ ANUL 2014 (AUTOEVALUARE) ANUL 2012 ANUL 2011 ANUL 2010
FINANŢARE AFCN FINANŢARE ANCS
DIPLOME SEMNALE DIN PRESĂ NEWSLETTER
   
    
    
     CĂRȚI: 0 bucăți | 0.00 LEI
    
    
home
search TITLU AUTOR
     
PUBLICĂ CU NOI

  ETAPELE PUBLICĂRII
    CARTE TIPĂRITĂ
    E-BOOK
  STANDARDE TEHNOREDACTARE
  FORMULAR CIP
   
 
E-BOOK [carte pe suport electronic]

Editura Presa Universitară Clujeană editează titluri ale autorilor români și străini, nelimitându-se exclusiv la cadrele didactice ale Universității Babeș-Bolyai. În cazul conținutului științific, autorul va prezenta materialul împreună cu două referate care să recomande publicarea lucrării, referate semnate de cadre didactice sau cercetători ştiinţifici având cel puţin gradul de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific II.
 
1. Oferta de preț

 

Se face în funcție de numărul total de pagini al documentului formatat astfel:

  • dimensiune pagină: A4 (210x297mm)
  • font: Times New Roman 11
  • interlinie: 1,2
 
2. Contractul [descarcă model]

  În baza ofertei de preț acceptate de către autor se semnează contractul și se achită obligațiile financiare prevăzute în acesta.
Plata se poate face cu cardul bancar la POS-ul de la sediul editurii, în numerar la casieria Universității Babeș-Bolyai (str. I. C. Brătianu nr. 14, între orele 10-14) sau prin transfer bancar (cont RO58TREZ21620F335000XXXX, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cod fiscal 4305849, cu menționarea pe ordinul de plată: "Presa Universitară Clujeană contract nr.../..........., NUME AUTOR - Titlul lucrării"). O copie după documentul de plată va fi scanată și trimisă la adresa de mail: editura @ ubbcluj.ro.
 
3. Bunul de tipar

  Manuscrisul va fi prezentat exclusiv în format electronic.
Lucrările de tehnoredactare și formatare se execută exclusiv de editură.
Fișierul prelucrat va fi verificat de către autor pentru identificarea eventualelor neconcordanțe cu textul inițial.
Compoziția grafică a coperții va fi stabilită împreună cu designerul editurii.
Acuratețea conținutului precum și acceptarea coperții se vor certifica prin semnarea unei declarații Bun de tipar.
 
4. Predarea fișierului final și postarea pe site

  Editura va ține legătura cu autorul în privința eventualelor probleme ce pot apărea în procesul de editare și va informa deîndată ce titlul este complet pregătit pentru predare.
Materialul în format finit va fi predat autorului, inscripționat pe suport electronic.
Se vor posta pe site-ul editurii datele referitoare la titlul apărut și un rezumat-extras de 10 pagini în format electronic (dacă autorul nu optează pentru postarea cu acces liber și integral).
 
5. Postarea cărții electronice pe site-ul www.editura.ubbcluj.ro (opțional)

  Postarea lucrării pe site-ul editurii se face gratuit, după semnarea unei convenții prin care autorul este de acord cu liberul acces, integral, la propriul material.
     

   © Presa Universitară Clujeană 2012 TERMENI & CONDIȚII ACCES SPECIAL WEBMAIL