ISTORIE PREZENT MISIUNE ȘI OBIECTIVE ECHIPA
TITLURI NOI DOMENII AUTORI EVENIMENTE
TITLURI NOI DOMENII AUTORI DESPRE E-BOOK-URI
ETAPELE PUBLICĂRII STANDARDE TEHNOREDACTARE
EVALUARE CURENTĂ ANUL 2014 (AUTOEVALUARE) ANUL 2012 ANUL 2011 ANUL 2010
FINANŢARE AFCN FINANŢARE ANCS
DIPLOME SEMNALE DIN PRESĂ NEWSLETTER
   
    
    
     CĂRȚI: 0 bucăți | 0.00 LEI
    
    
home
search TITLU AUTOR
     

Prin accesarea, vizitarea, solicitarea și utilizarea website-ului editura.ubbcluj.ro și a serviciilor puse la dispoziţie prin editura.ubbcluj.ro, denumit în continuare și site, dvs., în calitate de utilizator, vă exprimaţi explicit acordul privind Termenii și condiţiile de utilizare.


TERMENI ȘI CONDIŢII DE UTILIZARE


PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ oferă acces liber la site-ul editura.ubbcluj.ro și vă autorizează, (pentru anumite secţiuni, prin contul și parola dobândite la înregistrarea în site), să vizualizaţi, imprimaţi și să transmiteţi informaţii existente pe site-ul editura.ubbcluj.ro doar în scopuri personale, noncomerciale.


1. ACCES ȘI DISPONIBILITATE

1.1. Utilizatorul folosește site-ul editura.ubbcluj.ro și serviciile puse la dispoziţie de acesta pe riscul propriu, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizarii informaţiilor de pe site.
1.2. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.
1.3. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ nu acordă nici un fel de garanţie pentru conţinutul și utilizarea acestui site. Informaţiile publicate corespund realitaţii la momentul înscrierii lor pe site-ul editura.ubbcluj.ro sau al actualizarii diverselor pagini ale site-ului.
1.4. Utilizarea site-ului editura.ubbcluj.ro și a serviciilor sale cade în responsabilitatea exclusivă a utilizatorului în privinţa corectitudinii datelor înregistrate, de care depinde efectuarea serviciilor.
1.5. Utilizatorul este de acord să își asume întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe site-ul editura.ubbcluj.ro.
1.6. Efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra site-ului editura.ubbcluj.ro și tentativa de efectuare a acestora (incluzând, dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului etc) sunt interzise și atrag după sine răspunderea civilă sau penală.
1.7. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ va investiga faptele care implica asemenea încălcări, cooperând cu autoritaţile pentru prevenirea sau impiedicarea oricărei situaţii de tipul:
1.7.1. Copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site pentru utilizarea lor în scopuri comerciale;
1.7.2. Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
1.7.3. Încercarea de a scana, sonda sau testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ sau a reţelei PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ care nu sunt publice, fără autorizaţie;
1.7.4. Încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ prin orice mijloace.
1.7.5. Folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
1.8. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.
1.9. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ nu este răspunzătoare faţa de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.
1.10. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ poate schimba în orice moment conţinutul si condiţiile de utilizare a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.


2. DREPTURI DE AUTOR, MARCA ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

2.1. Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe site-ul editura.ubbcluj.ro este deţinut de PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ sau de către partenerii săi. Aceasta înseamnă că nici un material de pe acest site-ul editura.ubbcluj.ro nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris obţinut de la PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ și/sau partenerii sai.
2.2. Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site-ul editura.ubbcluj.ro sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ sau a clienţilor săi.
2.3. Este interzisă crearea de legături cu acest site editura.ubbcluj.ro ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul său scris, explicit, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul editura.ubbcluj.ro ar putea fi legat, pentru materialele postate pe site-ul editura.ubbcluj.ro de către alte persoane decât cele autorizate de PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ și își rezervă dreptul de solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare orice acţiune de acest tip, care nu are acordul său explicit.
2.4. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (link-uri) către alte pagini sau resurse web. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ nu garantează, nu este și nu poate fi făcută responsabilă in nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.
2.5. Pe site-ul editura.ubbcluj.ro pot fi prezente reclame cu/ fără legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.
2.6. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.
2.7. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ își rezervă dreptul de a impiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site editura.ubbcluj.ro și de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului său, securitaţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajaţii acestora.
2.8. Orice eventual litigiu în legatură cu site-ul editura.ubbcluj.ro este de competenţa instanţelor de drept comun din România.


3. CONFIDENŢIALITATE ȘI INFORMAŢII PERSONALE


3.1. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ poate colecta date cu caracter personal, dar numai cu acordul dvs. și dacă datele sunt furnizate voluntar.
3.2. Prin furnizarea informaţiilor necesare utilizarii site-ului și serviciilor asociate sunteţi de acord ca datele personale înregistrate să fie utilizate pentru a fi identificat și/ sau contactat, în condiţiile Legii 676/2001.
3.3. Politica de confidenţialitate se supune legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei de către PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul menţionat, litigiul va fi înaintat pentru soluționare instanţei judecatorești competente, din aceeași structură administrativă cu PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ.
3.4. Colectarea de date cu caracter personal
3.4.1. Datele cu caracter personal colectate vor fi utilizate în următoarele scopuri:
3.4.1.1. Pentru statistici și rapoarte privind utilizatorii site-ului.
3.4.1.2. Pentru a obține date cu privire la modul în care sunt apreciate informaţiile și serviciile oferite de site.
3.4.1.3. Pentru a livra servicii precum newslettere, știri, comunicate de presă, informaţii despre promoţii și alte acţiuni de marketing, despre produsele pe care utilizatorii le-au cerut sau achiziționat.
3.4.1.4. Pentru a asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale site-ului.
3.4.1.5 Pentru livrarea abonamentelor contractate online prin plata electronica/ achitate, pe baza de factura proforma, direct in cont/ achitate la difuzorii de presa agreaţi.
3.4.2. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ colectează informaţii și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul site-urilor, inclusiv adresa IP de la care site-ul editura.ubbcluj.ro este vizitat.
3.4.3. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ poate folosi în cadrul site-ului cookies, stocand temporar date cu caracter personal cu scopul creșterii gradului de securitate a accesului și al optimizarii functionalităţii.
3.4.4. Adresa dvs. de e-mail și numele furnizat de către dvs. în mesajele e-mail pe care le trimiteţi către PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, pot fi utilizate, inclusiv în a le furniza unor terţi, având acceptul dvs. implicit prin trimiterea mesajelor.
3.4.5. Identitatea utilizatorului nu va fi dezvăluită în cazul în care, prin informațiile trimise, acesta ar putea fi pus în pericol.
3.4.6. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de buna credinţă, către terţii agreaţi în mod expres sau alţi terţi cu care PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ are relaţii patrimoniale.
3.4.7. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia operatorilor de marketing direct aflaţi sub contract si a partenerilor agreaţi de către PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ.
3.4.8. La cererea utilizatorului, adresată în scris, către redacția PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, pe adresa Cluj-Napoca, str. Hasdeu nr. 51 sau via e-mail pe adresa editura @ editura.ubbcluj.ro, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ se obligă:
- să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
- să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
- să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
3.5. Garantarea drepturilor
3.5.1. Utilizatorilor site-ului, li se garantează, conform Legii nr.677/2001, următoarele drepturi:
3.5.1.1. Dreptul la informare
3.5.1.2. Dreptul la acces la date - dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, confirmarea că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
3.5.1.3. Dreptul la intervenţie - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:
3.5.1.3.1. Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
3.5.1.3.2. Transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
3.5.1.3.3. Notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevazute la punctele 3.5.1.3.1. si 3.5.1.3.2.
3.5.1.4. Dreptul la opoziţie: dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări.
3.5.1.5. Dreptul de a se adresa justiţiei: dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.
3.5.1.6. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere.

4. DISPOZIŢII FINALE

4.1. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.
     

   © Presa Universitară Clujeană 2012 TERMENI & CONDIȚII ACCES SPECIAL WEBMAIL
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'