ISTORIE PREZENT MISIUNE ȘI OBIECTIVE ECHIPA
TITLURI NOI DOMENII AUTORI EVENIMENTE
TITLURI NOI DOMENII AUTORI DESPRE E-BOOK-URI
ETAPELE PUBLICĂRII STANDARDE TEHNOREDACTARE
EVALUARE CURENTĂ ANUL 2014 (AUTOEVALUARE) ANUL 2012 ANUL 2011 ANUL 2010
FINANŢARE AFCN FINANŢARE ANCS
DIPLOME SEMNALE DIN PRESĂ NEWSLETTER
   
    
    
     CĂRȚI: 0 bucăți | 0.00 LEI
    
    
home
search TITLU AUTOR

 

E-BOOKS

  TITLURI NOI
  DOMENII
  AUTORI
   
   
 
   
   
 
DUȘE Călin Ioan, BUZALIC Alexandru
BISERICĂ ȘI SOCIETATE

 
  TEOLOGIE
   
  978‐973‐595‐881‐7
  2015
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format ebook: add to cart
   
REZUMAT: În urmă cu 260 de ani, episcopul Petru Pavel Aron (1709‐1764) emitea decretul de înființare a primelor școli moderne din istoria românilor, deschise după un proiect illuminist adresat tuturor: Noi, Petru Pavel Aron de Bistra, Vlădicul Făgărașului… să ne apucăm de deschiderea învățăturilor și chivernisirea întrânsele a celor lipsiți… se va începe în mănăstire acum întâi a se ceti, a se proceti și a se tâlcui după lipsa și după o vreme celor lipsiți… lângă toate acestea neîncurmată școala de obște va fi a tuturor de toată vârsta de cetanie, de cântare și de scrisoare, nici o plată de la ucenici așteptându‐se. Dat în Blaj, anul Domnului. O mie șapte sute cincizeci și patru, unsprezece zile a lunii Octombrie. În scurt timp se deschideau încă 53 de școli românești și la inițiativa aceluaiași vlădic se înființa la Blaj prima tipografie diecezană, exemplu urmat în scurt timp de toate centrele de cultură ale Bisericii Române Unite cu Roma, Greco‐Catolică (Blaj, Oradea, Beiuș, Lugoj, Năsăud). Episcopul Petru Pavel Aron oferea spiritualității române și o traducere după Vulgata a Bibliei, contrinuind astfel la aducerea Cărții Cărților mai aproape de înțelegerea poporului. Debuta astfel o mișcare culturală de emancipare care a marcat istoria românilor și deschidea calea afirmării identității și specificului propriu în unitatea de idei și aspirații ale Europei Epocii Moderne.
 
 
 
   © Presa Universitară Clujeană 2012 TERMENI & CONDIȚII ACCES SPECIAL WEBMAIL