Dezvoltarea competențelor în științe și tehnologie la elevii din învățământul gimnazial prin activități de educație extrașcolară realizate în Palatul şi Cluburile Copiilor

 
 
   
  978‐606‐37‐1604‐1
  2022
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Tema acestei teze se înscrie în contextul preocupărilor privind rolul activităților extrașcolare tehnico-științifice desfășurate în cadrul Palatului și Cluburilor Copiilor din județul Covasna în formarea competențelor în științe și tehnologie la elevii din învățământul gimnazial. Am conceput Programului de intervenție „Știință și tehnologie în viața Ta” prin raportare la Curriculumul disciplinelor Fizică și Educația tehnologică și aplicații practice pentru clasele a VI-a, din perspectiva complementarității lui cu conținutul acestuia. Au fost analizate modalitățile de dezvoltare a competențelor generale și a celor specifice formulate în Curriculum cu ajutorul activităților extrașcolare, realizându-se astfel îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor prin activitățile de educație nonformală. De referință au fost, în acest sens, studiile B. L. Barber, J. S. Eccles, M. R. Stone, care arată că se înregistrează rezultate școlare mai bune la elevii care participă la activități extrașcolare (B. L. Barber, J. S. Eccles, M. R. Stone, 2005), respectiv A. F. Feldman, J. L. Matjasko, care arată că la elevii participanți la activități nonformale se înregistrează o implicare mai mare în viața școlară, rezultate mai bune la învățătură și o rată scăzută de abandon școlar (A. F. Feldman, J. L. Matjasko, 2005)