RUSU Alina Simona
Etică și integritate academică Abordări interdisciplinare (manual didactic)

 
  PSIHOLOGIE
   
  978‐606‐37‐1341‐5
  2021
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Acest manual are ca scop oferirea unor direcții de descoperire a informațiilor și utilității acestora, inclusiv a deschiderilor spre interpretări interdisciplinare (dinspre domeniile: psihologie, sociologie, etologie umană, filozofie, antropologie etc.), din conținutul curricular al disciplinei „Etică și integritate academică”. Manualul de față funcționează ca suport de curs pentru disciplina din planul de studii al studenților din anul I, specializările Zootehnie și Biotehnologii, din cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMVCN), România.