TOMOIAGĂ Ioachim
Elemente materiale utilizate în Taina Euharistiei Simbolism, semnificație istorico‐liturgică, studiu comparativ cu Bisericile Vechi‐Orientale

 
  TEOLOGIE
   
  978‐606‐37‐0994‐4
  2021
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: După învățătura Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți, omul se mântuiește prin unirea și viețuirea în Hristos și cu Hristos, actualizânduse continuu viața Mântuitorului în viața sacramentală a Bisericii. Taina cea mare a credinței noastre este, potrivit „Apostolului neamurilor”, Domnul nostru Iisus Hristos, Întruparea Lui și iconomia dumnezeiască prin care El a mântuit lumea (I Timotei 3, 16). Această dumnezeiască lucrare de unire a necreatului cu creatul, a lui Dumnezeu și a omului s‐a arătat în Persoana lui Hristos în lume și în timp, pentru a putea permanentiza în sânul creației prezența Lui, pentru ca natura creată asumată să devină purtătoare a Dumnezeirii, să devină natură hristificată, să devină Biserică.
Duplicate entry '11832788-editura' for key 'PRIMARY'