VIDICAN-MANCI Liviu
Cateheze pentru cei botezați

 
  TEOLOGIE
   
  978‐606‐37‐0910‐4
  2020
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Kerygma evanghelică a însoțit misiunea Apostolilor încă de la început și stă la baza nașterii Bisericii ca „eveniment al L(l)ogosului”, așezată înainte de „înrolarea” în viața acesteia prin botezul în numele lui Dumnezeu Treime. Sfârșitul Evangheliei după Matei cuprinde cuvântul testamentar al lui Hristos cu referire la necesitatea proclamării: „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei 28, 19-20). Poporul asculta cuvântul plin de Duh al Apostolilor și primea botezul, născându-se Biserici, comunități de credință și euharistice, cu episcopi, preoți și diaconi. Viața Bisericii avea în vedere inițierea în învățătura Apostolilor, jertfa euharistică, rugăciunea și viața în comun (koinonia): „Și stăruiau în învăţătura apostolilor și în împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciuni” (Faptele Apostolilor 2, 42).
Duplicate entry '11832788-editura' for key 'PRIMARY'