BENEA Nicolae Olimpiu
Ascultarea credinței, Volumul VI, Exegeze la pericopele Apostolului de la praznice împărătești și sărbătorile sfinților

 
  TEOLOGIE
   
  ISBN general: 978‐606‐37‐0490‐1 ISBN specific: 978‐606‐37‐0519‐9
  2018
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: Pericopa Apostolului de astăzi, din sâmbăta de după Nașterea Domnului - este din a doua Epistolă a sfântului apostol Pavel către Timotei, capitolul 3, primele 9 versete. Ca şi în prima epistolă către Timotei, partea centrală a epistolei este marcată de o prezentare a pericolului apostaziei în contextul vremurilor din urmă, eshatologice. În 1 Tim 4 citeam: „1 Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'