BENEA Nicolae Olimpiu
Ascultarea credinței, Volumul V, Exegeze la pericope din Epistola către evrei și epistolele sobornicești – zilele de vineri din perioada Octoihului (XXIX‐XXXV) și sâmbetele Triodului

 
  TEOLOGIE
   
  ISBN general: 978‐606‐37‐0490‐1 ISBN specific: 978‐606‐37‐0518‐2
  2018
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: Contextul pericopei, Evrei 7,11-28, mută centrul de greutate de pe persoana lui Melchisedec, pe preoţia “după rânduiala lui Melchisedec”, menţionată în Ps. 109, în confruntare cu preoţia levitică. Acest context se poate împărţi în două părţi: prima (7,11-19) insistă asupra raportului de diferenţă dintre cele două preoţii şi valorifică două expresii ale Ps. 109: “după rânduiala lui Melchisedec” şi “în veac”; a doua parte (7,20-28) insistă asupra raportului de superioritate şi atrage atenţia asupra jurământului lui Dumnezeu, menţionat în Psalm şi apoi, din nou, asupra expresiei “în veac”.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'