BENEA Nicolae Olimpiu
Ascultarea credinței, Volumul IV, Exegeze la pericope pauline – sâmbetele perioadei Octoihului (XX‐XXXVI)

 
  TEOLOGIE
   
  ISBN general: 978‐606‐37‐0490‐1 ISBN specific: 978‐606‐37‐0517‐5
  2018
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: Pericopa Apostolului de astăzi, din epistola a doua a sfântului Apostol Pavel către Corinteni, capitolul 1, versetele 8 la 11, deschide dureroasa pagină a uneia din suferințele Apostolului Pavel, însă în același timp, în mijlocul necazului în care ajunsese să nu mai aibă nicio nădejde de viață, ne prezintă frumusețea și unicitatea rugăciunii de mijlocire. Concluzia spre care ne îndreaptă această pericopă este că Dumnezeu îngăduie necazul peste viața creștinului, dar în același timp, primind rugăciunile de mijlocire ale Bisericii, Dumnezeu izbăvește din necaz, prefăcând, în același timp, rugăciunile mijlocitoare în daruri pentru cei credincioși…
Duplicate entry '11832788-editura' for key 'PRIMARY'