POPA-BOTA Ioan
Realizarea misiunii Bisericii prin educația religioasă în epoca contemporană

 
  TEOLOGIE
   
  978‐606‐37‐0744‐5
  2020
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Activitatea didactică religioasă creștină face parte din slujirea învățătorească a Bisericii, ca participare la însăși slujirea învățătorească a Mântuitorului Iisus Hristos. Prin această activitate se împlinește în fapt porunca lui Hristos cel înviat dată Apostolilor Săi, de a propovădui Evanghelia la toate neamurile și de a face ucenici (Matei 28, 19). Întoarcerea la Dumnezeu și cunoașterea Lui (Ioan 17, 3) presupune revelarea continuă a lui Dumnezeu și a lucrării Lui mântuitoare în Iisus Hristos prin propovăduirea Evangheliei care naște credința în cei ce primesc cuvântul (cf. Faptele Apostolilor 2, 41). Prin lucrarea harului și colaborarea omului, în actul personal al credinței, creștinul primește și-și însușește adevărul Revelației lui Dumnezeu și I se dăruiește Lui printr-un act de smerenie și recunoștință, iar prin Sfintele Taine, Dumnezeu Se dăruiește credincioșilor, le dăruiește harul mântuitor prin umanitatea îndumnezeită a lui Hristos. Mărturisirea personală a credinței nu se poate face însă fără inițierea în credință și fără însușirea în spirit a tot ceea ce a făcut Dumnezeu, ceea ce face în prezent pentru mântuirea noastră și ceea ce pregătește ca realitate ultimă pentru noi; a tot ceea ce a învățat și a transmis Hristos Apostolilor Săi.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'