MOCANU Daniel
Praznicul Cincizecimii – abordare liturgică și muzicală. Analiză de caz: Cântări din tradiția ortodoxă românească  a secolelor XIX‐XXI 

 
  TEOLOGIE
   
  978‐606‐37‐0735‐3
  2020
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Lucrarea Praznicul Cincizecimii – abordare liturgică şi muzicală. Analiză de caz: cântări din tradiţia ortodoxă românească a secolelor XIX‐XXI este, întâi de toate, rodul unor căutări interioare, ivite odată cu debutul formării mele spirituale şi intelectuale în domeniul teologiei ortodoxe, căutări care, de‐a lungul anilor de studiu, s‐au convertit într‐o problematică de cercetare, din perspectivă ştiinţifică, a receptărilor veterotestamentare, noutestamentare şi patristice ale Cincizecimii, a evoluţiei liturgice şi tipiconale a acesteia, a imnografiei şi a manierei în cale psalţii şi compozitorii români ai ultimelor trei veacuri au uzat de procedeele componistice pentru a transmite credincioşilor mesajul teologic al sărbătorii. Întâile căutări interioare legate de Praznicul Cincizecimii ne‐au fost generate de o indescriptibilă fascinaţie faţă de evenimentul istoric al Pogorârii Sfântului Duh, când Sfinţii Apostoli s‐au îndumnezeit, iar Domnul S‐a sălăşluit în inimile lor. Duhul Sfânt, Cel Care ne aşează în relaţie cu Dumnezeu, este singura Persoană din Sfânta Treime despre Care ştim foarte puţine lucruri şi Care nu S‐a revelat în chip deplin.
Duplicate entry '11832788-editura' for key 'PRIMARY'