BENEA Nicolae Olimpiu
Ascultarea credinței, Volumul II, Exegeze la pericope pauline – zilele de vineri din perioada Octoihului (I‐XXVIII)

 
  TEOLOGIE
   
  978‐606‐37‐0490‐1, 978‐606‐37‐0492‐5
  2018
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: Când suntem chemaţi să suferim pentru Evanghelie, există tendinţa / ispita de a o adapta mai ales în privinţa unor elemente ofensatoare care stârnesc împotrivire în omul modern sau post-modern. Însă Apostolul Pavel ne îndeamnă în acest context ca să păstrăm Evanghelia, ferindu-o cu orice preţ de denaturare. Avem aici exemplul Sfinţilor Părinţi care au păstrat-o cu credincioşie într-o perioadă în care evanghelia a pătruns într-o lume nouă. Ei nu doar au răspândit-o cu mult curaj, dar şi au suferit pentru ea plini de curaj, la fel ca şi Apostolul Pavel. Prin ei, şi noi, astăzi avem aceeaşi imensă responsabilitate: de a o păstra, de a o împărtăşi şi de a fi pregătiţi pentru a o mărturisi plini de curaj, suferind pentru ea dacă va fi nevoie…
Duplicate entry '11832788-editura' for key 'PRIMARY'