CSIPKÉS Hajnalka‐Szende
Riscurile de natură sexuală pe rețelele de socializare în rândul adolescenţilor

 
  PSIHOLOGIE
   
  978‐606‐37‐0586‐1
  2019
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Prezenta teză doctorală are ca scop identificarea riscurilor de natură sexuală la care sunt expuși utilizatorii adolescenți pe rețelele de socializare. Cercetarea prezintă aspecte interdisciplinare constând în fundamentarea sociologică a riscurilor de pe rețelele de socializare și fundamentarea juridică a protecției acestei categorii de persoane. Cercetarea s‐a focusat în principal pe rețeaua de socializare Facebook, însă și alte rețele utilizate de către adolescenți au intrat în vizor. Metodologia de cercetare cuprinde atât metode cantitative (chestionare) cât și calitative recurgând la tehnica focus‐grupului și a interviului. Subiecții vizați sunt adolescenți de clasele a X‐a, respectiv părinții și pedagogii acestora. Autoarea a condus o cercetare preliminară în cadrul studiilor masterale la Universitatea „Babeș‐ Bolyai”, Facultatea de Drept, Specializarea Științe penale și criminalistică abordând riscurile rețelelor de socializare pentru minori, precum și rolul controlului parental asupra utilizării de către copii a rețelelor de socializare. Ea a studiat infracțiunea de pornografie infantilă comisă prin sisteme informatice pe un eșantion de 607 utilizatori de internet. Rezultatele au indicat un pericol crescut privind răspândirea actelor de hărțuire sexuală a minorilor prin folosirea rețelelor de socializare. Prin această teză de disertație autoarea și‐a propus lărgirea ariei de cercetare din timpul masteratului de la pornografia infantilă la toate riscurile de natură sexuală, nu numai din punct de vedere juridic, ci și social.