KOVÁCS Barna
ELEMI MATEMATIKA

 
  MATEMATICA
   
  978‐606‐37‐0398‐0
  2018
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Minden tudomány a megértetés gondjaival küzd. A megállapítások, tételek, de a feltevések is egyértelműek kell, hogy legyenek, a félreértés veszélye nélkül. A matematikában már rég áttértek a formális nyelvek használatára. Ezek a mesterséges nyelvek a beszélt nyelv logikailag fontos elemeit tartalmazzák csupán, a félreértés veszélyét elkerülve. Egy matematikai szöveg alapeleme a kijelentés. Egy kijelentéstől elvárjuk, hogy azt az egyértelműen hamis vagy egyértelműen igaz osztályba tudjuk sorolni, azaz minden matematikai - és nem csak matematikai! - kijelentéshez igazságértéket kapcsolunk. Ez utóbbi lehet igaz vagy hamis, amennyiben a kijelentés tartalma igaz vagy hamis. Amennyiben ez a kapcsolás valamiért nem jöhet létre, akkor a kijelentés sem nem hamis sem nem igaz. Az igaz kijelentések logikai értéke 1, a hamis kijelentések logikai értéke 0.