BINDIU-HAITONIC Raluca
RELAȚIA DINTRE ASOCIAȚIILE DE FORAMINIFERE FOSILE ȘI MEDIILE DEPOZIȚIONALE DIN NORDUL PÂNZEI DE TARCĂU (CARPAȚII ORIENTALI, ROMÂNIA)

 
  GEOLOGIE
   
  978‐606‐37‐0359‐1
  2018
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Motivația de a studia asociaţiile de foraminifere fosile din nordul Pânzei de Tarcău a pornit de la faptul că potențialul biostratigrafic și paleoambiental al acestora nu a fost suficient valorificat, studiile anterioare rezumându-se de multe ori la caracterizarea generală a asociațiilor și la aspectele taxonomice. În aceste condiții, utilizând metode micropaleontologice și statistice, am dorit caracterizarea asociațiilor în relație cu mediile depoziționale, identificarea unor bioevenimente cu potențial de corelare stratigrafică și o caracterizare a evoluției bazinului de sedimentare la nivel regional. Am studiat partea nordică a Pânzei de Tarcău (între Valea Sucevei în nord şi Valea Moldovei în sud) datorită potențialului micropaleontologic oferit de formațiunile turbiditice cretacic superior - paleogene. Analizele s-au concentrat cu prioritate spre caracterizarea cantitativă și calitativă a asociațiilor de foraminifere fosile, morfologie, taxonomie, biostratigrafie şi paleoecologie. Datele micropaleontologice au fost prelucrate statistic și corelate cu tendința sedimentologică din sistemele turbiditice, pentru a avea o imagine mai clară despre distribuția în spațiu și evoluția în timp a parametrilor paleoambientali, sub influența fluctuațiilor de nivel marin, a aportului terigen și nutritiv. De asemenea, am urmărit obținerea unor criterii de corelare cu aplicabilitate regională făcând apel la bioevenimente deja cunoscute din alte zone geografice, care să permită o mai bună înțelegere a etapelor și contextului în care a evoluat bazinul de sedimentare.