TRICĂ Marius C.
COMUNIUNE, SINODALITATE ȘI AUTORITATE ÎN BISERICĂ DUPĂ ÎNVĂȚĂTURA ORTODOXĂ ȘI CEA ROMANO-CATOLICĂ

 
  TEOLOGIE
   
  978-606-37-0270-9
  2017
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: Cartea de față este teza de doctorat în Teologie a autorului, alcătuită sub coordonarea noastră, susținută la Craiova în noiembrie 2016. Lucrarea se remarcă prin rigurozitatea și amploarea cercetării științifice pe teme de maximă actualitate în dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică – sinodalitatea, autoritatea și comuniunea în Biserica lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu înomenit. Prin abordarea comparativă, prin cercetarea temeinică a izvoarelor biblice și patristice – reliefând semnificațiile teologice și bogăția duhovnicească impresionantă a acestor texte – și prin valorificarea opiniilor teologilor de seamă ai celor două Biserici, autorul a scos la lumină principalele elemente ale eclesiologiilor ortodoxă și romano-catolică, evidențiind atât punctele de convergență cu Tradiția primului mileniu creștin, cât și concepțiile diferite care fac obiectul disputelor și al discuțiilor constante dintre Ortodoxie și Romano-Catolicism. Pe baza unei analize laborioase a eclesiologiei primului mileniu creștin este realizată o diagnoză completă și la zi a învățăturii ortodoxe și a celei romano-catolice despre Biserică: cea dintâi continuând Tradiția sinodală, autoritală și comunională a Bisericii nedespărțite, în jurul episcopatului, bisericii locale și Euharistiei, iar cea din urmă redefinindu‑se permanent (pe parcursul celui de‑al doilea mileniu creștin și până în zilele noastre) în jurul primatului papal și al universalismului eclesial.
Duplicate entry '11832788-editura' for key 'PRIMARY'