MÂNZATU Carmen-Andreea
ELIMINAREA POLUANȚILOR ORGANICI ȘI ANORGANICI PRIN PROCESELE DE FITOREMEDIERE

 
  CHIMIE
   
  978-606-37-0120-7
  2017
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: Tema cercetării se axează pe studiile de fitoremediere care permit elaborarea unor noi tehnologii de remediere privind eliminarea metalelor grele și coloranților din soluțiile apoase, precum și determinarea concentrațiilor metalelor grele din apa marină și sediment cât și pesticidelor din sedimentul marin.