PLEȘA Roxana
PSIHOLOGIE SOCIALĂ CLINICĂ ȘI PSIHOLOGIE MEDICALĂ

 
  PSIHOLOGIE
   
  978‐606‐37‐0181‐8
  2017
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: Psihologia socială și psihologia clinică sunt domenii interconectate: pe de o parte, numeroase disfuncții psihologice sunt generate în cadrul acțiunilor sociale cotidiene, iar pe de altă parte, eficiența intervențiilor terapeutice depinde în mare măsură de cunoașterea dinamicilor psihosociale prezente în spațiul clinic. Psihologia socială clinică se justifică prin năzuința psihologilor clinicieni și a specialiștilor în consiliere spre eficiență și rigurozitate și prin relevanța teoriilor și conceptelor din psihologia socială pentru domeniul intervențiilor clinice.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'