VIK János
REFLEXIÓK A HITRŐL KÉRDÉSEK, ÉRVEK ÉS ELLENVETÉSEK AZ ALAPVETŐ HITTUDOMÁNY TÁRGYKÖRÉBEN

 
  TEOLOGIE
   
  978‐606‐37‐0146‐7
  2017
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Ennek a munkának a létrejötte annak köszönhető, hogy a szerző 2009 óta Kolozsváron, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karán alapképzettségének megfelelően többek között egy félév fundamentális teológiát is taníthat. A könyv ezért egyetemi jegyzetként magán viseli az adott oktatási körülmény jellegzetességeit. A kötet nem tekinthető klasszikus értelemben vett tankönyvnek, hiszen az alapvető hittudomány négy nagy kutatási területének megfelelően a szerző oktatóként sem tárgyalhatja módszeresen az összes releváns témát, minden területre egy-egy oktatási félévet szánva. A témák olyan jellegű válogatásával és feldolgozásával találkozunk itt sokkal inkább, amely tükrözi annak a teológiai iskolának a kutatási hangsúlyait és módszereit, amelyben a szerző maga is képződött 1993–1997, majd 2001-2004 között.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'