LUKACS Olga
A FELVILÁGOSODÁS ÉS A LIBERALIZMUS HATÁSA AZ ERDÉLYI EGYHÁZAK KAPCSOLATÁRA

 
  TEOLOGIE
   
  978‐973‐595‐997‐5
  2016
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Erdély történelmét etnikai és kulturális sokszínűség jellemzi, határországot, de ugyanakkor hidat is képez Európa történelmi kultúrrégiói között. Az évszázadok során számos vallási, felekezeti és etnikai csoport honosodott meg ezen a vidéken bevándorlások, etnikai vagy vallási letelepítések, vagy háborús események során. Ezek a felsorolt csoportok egy Európa‐szerte egyedülálló közösséget alkotnak, sajátos történelemmel és kapcsolati rendszerrel. Ezekben a kapcsolatrendszerekben, a felvilágosodás szellemiségében több olyan helyzettel találkozunk, amelyek a felekezetek közeledését tette lehetővé, de mindemellett számos példa bizonyította, hogy tragikus sérelmek, fájdalmak és konfliktusok forrása is lett e korszak. A felvilágosodás, a nemzeti öntudatra ébredésnek volt az időszaka, amely újabb nemzeti és felekezeti feszültséget is eredményezett.
Duplicate entry '11832788-editura' for key 'PRIMARY'