PRICA Ioana-Codruța
ALGELE CALCAROASE (RHODOPHYTA) DIN DEPOZITELE PALEOGENE DE PE BORDURA NORD‐VESTICĂ A DEPRESIUNII TRANSILVANIEI

 
  GEOLOGIE, DOCTORAT
   
  978‐973‐595‐969‐2
  2016
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Aceasta lucrare reprezinta teza de doctorat a autoarei sustinuta in anul 2004. Tematica abordată este până la această oră singulară în peisajul cercetării geologopaleontologice de la noi din ţară. Au mai fost efectuate studii asupra algelor calcaroase roşii, însă disparate şi bazate pe o metodologie învechită. Abordarea acestui subiect într-o zonă extrem de interesantă şi bogată în paleofloră algală paleogenă, printr-o cercetare unitară şi integrantă şi pe baza unei metodologii moderne, pusă la punct în ultimul timp pe plan mondial, aduce un aport semnificativ la cunoaşterea acestui grup de organisme fosile. Având în vedere că zona cercetată a fost foarte puţin studiată din punct de vedere al conţinutului algal (Bucur et al., 1984; 1987), această teză are ca scop completarea inventarului de alge roşii fosile. În plus, teza are în vedere ridicarea unor profile reale în teren şi, eventual, modificarea datelor existente în funcţie de rezultatele obţinute la microscop, pe baza examinării secţiunilor subţiri pentru determinarea microfaciesurilor şi furnizarea unor date de ecologie şi paleoecologie algală în vederea reconstituirii paleomediului existent în Paleogenul din nordvestul bazinului Transilvaniei. Rezultatele obţinute în urma cercetării efectuate pot fi utile practic, prin aportul pe care ele îl aduc la cunoaşterea macro- şi microstructurală a calcarelor paleogene din arealul studiat. Aceste calcare se exploatează în mai multe cariere din zonă pentru construcţii şi ca piatră ornamentală. Cunoaşterea în amănunt a structurii lor poate contribui la o mai bună dirijare a lucrărilor în vederea unei exploatări selective. Calcarele bioconstruite coralgale, de tipul celor cercetate, constituie de asemenea, în unele sectoare ale globului, rezerve petroliere. Din acest punct de vedere, o mai bună cunoaştere a lor poate oferi un model de analiză de facies şi reconstituire de mediu pentru alte zone.