MORARU Alexandru, GÂRDAN Gabriel-Viorel
MEDICINĂ ŞI TEOLOGIE. IN HONOREM PROF. UNIV. DR. MIRCEA GELU BUTA

 
  TEOLOGIE
   
  978-973-595-972-2
  2016
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Când la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca s-a înfiripat ideea organizării unui eveniment cu prilejul împlinirii celor şaizeci de ani ai Domnului Prof. Dr. Mircea Gelu Buta, Directorul Spitalului Judeţean Bistriţa, m-am gândit ca, motivat de prilej, să aştern pe hârtie câteva gânduri. Încep cu îndemnul pe care ni-l dă în Sfânta Scriptură Isus Sirah: Cinsteşte pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că şi pe el l-a făcut Domnul. Că de la Cel Preaînalt este leacul şi de la rege va lua dar (Sirah 38, 1-2). Cinstea ce i se cuvine dorim să i-o dăm şi noi Domnului Profesor Doctor Gelu Buta. Misiunea pe care, la vremea potrivită, a îmbrăţişat-o este una de primă importanţă. Pentru că alinarea suferinţelor trupeşti constituie una din marile virtuţi. Şi doctorul de vocaţie, pe lângă alinarea suferinţelor trupeşti, nu neglijează nici suferinţele sufleteşti. De fapt, modelul absolut al doctorului este Domnul Iisus Hristos. El este Doctorul cel Mare care tămăduieşte sufletele şi trupurile oamenilor. Îi dă omului iertare de păcate, ele fiind, de fapt, obârşia suferinţelor, iar, înlăturând cauza, dispare şi efectul. Se tămăduieşte boala.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'