DOBRESCU Ada Ioana
ADOLESCENȚA AZI. ASPECTE PSIHOSOCIALE

 
  PSIHOLOGIE, DOCTORAT
   
  978‐973‐595‐967‐8
  2016
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Această carte reprezintă o parte din teza mea de doctorat cu titlul „Identitatea la adolescenţi”. Tema acestei cărţi își are sorgintea în experienţa mea, ca şi cadru didactic la Facultatea de Sociologie şi Comunicare, din cadrul Universităţii Transilvania Braşov, unde predau materii conexe cu topicul lucrării. Tema adolescenţilor şi a problemelor specifice lor o discut la seminarul de Dezvoltare Umană. Aceeași experiență mi-a oferit posibilitatea de a-i observa pe tinerii care veneau la facultate (debusolaţi în ceea ce priveşte propriul statut datorită problemelor complexe pe care le aveau în această etapă de vârstă). Totodată, cercetările anterioare întreprinse cu studenţii mei pe teme legate de adolescenţă precum: sarcina la tinerele adolescente, familia – sursă de valori şi atitudini morale la adolescenţi, consecinţe ale discriminării la adolescenţi, implicaţii ale dragostei şi sexualităţii la adolescenţi, consecințe ale mobilităţii părinţilor asupra adolescenţilor au reprezentat premisele focusării mele pe această temă.