BLEIZIFFER William A.
IUS PARTICULARE IN CODICE CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM. DREPTUL PARTICULAR AL BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA, GRECO‐CATOLICĂ. ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVE

 
  TEOLOGIE
   
  978‐973‐595‐944‐9
  2016
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Documentul conciliar Orientalium Ecclesiarum, document care se referă la Bisericile Orientale Catolice, afirmă printre altele că patrimoniul acestor Biserici, ca patrimoniu al Bisericii Universale în care se reflectă varietatea disciplinelor care le caracterizează sunt supuse în măsură egală cârmuirii pastorale a Romanului Pontif (OE 3), în timp ce admirabila comuniune dintre acestea nu dăunează unității Bisericii Catolice ci mai degrabă o manifestă. Biserica Greco‐Catolică din România, după vicisitudinile cauzate de regimul comunist s‐a reorganizat instituțional conform indicațiilor conciliare și a asumat un rol pastoral important pentru propriii credincioși.
Duplicate entry '11832788-editura' for key 'PRIMARY'