BOBB Vasile Cătălin
HERMENEUTICA ŞI PROBLEMA RĂULUI ÎN FILOSOFIA LUI PAUL RICŒUR

 
  FILOSOFIE
   
  978-973-595-936-4
  2015
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Această lucrare reprezintă teza de doctorat pe care am susţinut-o în noiembrie 2009 în cadrul Departamentului de Filosofie Sistematică al Universităţii Babeş-Bolyai. Sunt necesare două precizări. (1) Nu am modificat nimic, în afara corecturilor editoriale, din structura textului, însă părţi din lucrare, uneori prelucrate, au fost deja publicate. Un articol, respectiv trei studii se regăsesc înăuntrul lucrării: este vorba despre articolul A descoperi hermeneutica lui Paul Ricœur: trei dificultăţi, apărut în Revista Tribuna, nr. 169, august 16-30, 2009, pp. 22-23; despre studiul From the problem of “evil” to interpretation. Hermeneutic phenomenology as method to understand religious discourse, apărut în Journal for the Study of Religions and Ideologies, 2011, 10 (30), pp. 299-317; despre studiul The Human Person between Transcendence and Fault: a philosophical perspective, apărut în Mihaela Pop (ed.), Values of the Human Person: Contemporany Challenges, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2013, pp. 373-383 şi despre studiul Paul Ricoeur între sistem şi discontinuitate, apărut în Simion Iuga (ed.), Cultură şi Civilizaţie Românească în Maramureş, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, pp.125-129. Primul text, augmentat, se regăseşte ca atare în lucrare; cel de al doilea, modificat şi comprimat, se regăseşte în capitolul al doilea, subcapitolul întâi, Problemele glisării fenomenologiei în hermeneutică; penultimul articol, uşor lărgit, se regăseşte în capitolul al doilea, subcapitolul al doilea, Pentru o filosofie a voinţei; în fine, ultimul studiu rezumă subcapitolul al treilea din capitolul întâi, Hermenutica între continuitate şi discontinuitate. (2) Două sunt sursele ce circumscriu, în totalitate, intenţiile iniţiale ale lucrării de faţă. Este vorba despre un text scris de Aurel Codoban, respectiv despre un fragment din Paul Ricœur: textul „Filosofia ca gnoză: problema răului”; fragmentul „răul ,..., poate locul de naştere a problemei hermeneutice”.