DUȘE Călin Ioan, BUZALIC Alexandru
BISERICĂ ȘI SOCIETATE

 
  TEOLOGIE
   
  978‐973‐595‐881‐7
  2015
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: În urmă cu 260 de ani, episcopul Petru Pavel Aron (1709‐1764) emitea decretul de înființare a primelor școli moderne din istoria românilor, deschise după un proiect illuminist adresat tuturor: Noi, Petru Pavel Aron de Bistra, Vlădicul Făgărașului… să ne apucăm de deschiderea învățăturilor și chivernisirea întrânsele a celor lipsiți… se va începe în mănăstire acum întâi a se ceti, a se proceti și a se tâlcui după lipsa și după o vreme celor lipsiți… lângă toate acestea neîncurmată școala de obște va fi a tuturor de toată vârsta de cetanie, de cântare și de scrisoare, nici o plată de la ucenici așteptându‐se. Dat în Blaj, anul Domnului. O mie șapte sute cincizeci și patru, unsprezece zile a lunii Octombrie. În scurt timp se deschideau încă 53 de școli românești și la inițiativa aceluaiași vlădic se înființa la Blaj prima tipografie diecezană, exemplu urmat în scurt timp de toate centrele de cultură ale Bisericii Române Unite cu Roma, Greco‐Catolică (Blaj, Oradea, Beiuș, Lugoj, Năsăud). Episcopul Petru Pavel Aron oferea spiritualității române și o traducere după Vulgata a Bibliei, contrinuind astfel la aducerea Cărții Cărților mai aproape de înțelegerea poporului. Debuta astfel o mișcare culturală de emancipare care a marcat istoria românilor și deschidea calea afirmării identității și specificului propriu în unitatea de idei și aspirații ale Europei Epocii Moderne.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'