MĂLINAȘ Ioan Marin
PENTARHIA – ΠΕΝΤΑΡΧΙΑΣ, Vol. II/5.Tronul Ecumenic, Ohrida şi Biserica Românească, până în anul 1453.Documente patriarhale şi imperiale, de la Constantinopol,până în anul 1453, traduceri şi comentarii

 
  TEOLOGIE
   
  978-973-595-865-7
  2015
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Lucrarea părintelui Ioan Marin Mălinaş intitulată "Tronul Ecumenic, Ohrida şi Biserica Românească, până în anul 1453. Documente patriarhale şi imperiale, de la Constantinopol, până în anul 1453, traduceri şi comentarii", se înscrie în seria proiectului Domniei sale dedicat Pentarhiei prin care încearcă să prezinte organizarea Bisericii primului Mileniu într-o perspectivă originală, rezultatul propriilor sinteze şi interpretări. În volumul de faţă autorul se opreşte asupra relaţiilor canonice, administrative referitoare la Mitropolia Vicinei şi la apartenenţa credincioşilor români până la întemeierea Mitropoliilor Moldovei şi Ungrovlahiei. Autorul încearcă să ne ofere şi o viziune despre Biserica Română şi entităţile ecleziale prin care aceasta s-a manifestat în secolele XIV-XV. Problema precedenţei scaunelor Patriarhale a fost stabilită la Conciliul Ecumenic de la Constantinopol (381) prin canonul 3, fiind reformulată prin lucrările Conciliului Ecumenic de la Calcedon (451) canonul 28 şi reîntărită la Conciliul Ecumenic de la Constantinopol III (680); astfel, conform tradiţiei primului Mileniu, ordinea precedenţei în Biserica Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică este Roma, Constantinopolul, Alexandria, Antiohia şi Ierusalimul.
Duplicate entry '11832788-editura' for key 'PRIMARY'