PETER Lilla, BARABÁSI Tünde
KOMPETENCIA- ÉS TUDÁSTRANSZFER AZ OKTATÁSBAN. A VI. TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK ELŐADÁSAI

 
  PSIHOLOGIE
   
  ISSN: 2457-1512 ISSN-L: 2247-5907
  2015
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: A 2008-ban megjelent hazai Óvodai tanterv sok változást, újdonságot tartogatott a pedagógusok számára. Az új tantervben a hangsúly az interaktív módszerekre tevődik, a játékra mint a gyermek fő tevékenységi formájára. Ehhez a szemléletmódhoz szervesen illeszkedő módon a curriculum a tevékenységközpontú, projekt-típusú óvodai tevékenységek megvalósítását szorgalmazza, hogy biztosítsa a gyermekek számára a képességeik kibontakozásához szükséges tevékenységek gyakorlásának lehetőségét. Egyértelműen kitetszik az óvodai nevelés megvalósulását szabályozó oktatáspolitikai dokumentumból a gyermek globális fejlesztésének a szemlélete, az integrált nevelés elveinek szorgalmazása. A kérdés, amely gyakorta vetődik fel óvodapedagógus kollégák körében ennek a megvalósíthatóságával kapcsolatos. Jelen tanulmányunkban az integrálás problematikájára, illetve ennek gyakorlati megjeleníthetőségére fókuszálunk.