STANCIU Ionuț Dorin
TRENDURI MODERNE IN EDUCAȚIE. MOOCs ȘI COMUNITĂȚI VIRTUALE DE ÎNVĂȚARE

 
  PSIHOLOGIE
   
  978‐973‐595‐805‐3
  2014
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: Primul subtitlu al acestei cărți este, deloc întâmplător, „De la folosirea tehnologiilor digitale în instruire la instruirea fundamentată pe tehnologii digitale”. Nu cu foarte mult timp în urmă, radioul cu tranzistori a punctat o revoluție în portabilitate și mobilitate. Constrângerea persoanei de a rămâne într‐un mediu fix, condiționată de existența unui radio prea greu pentru a fi transportat, a dispărut iar aceasta a deschis o nouă lume de posibilități pentru transmiterea informației, chiar dacă uni‐direcțională la vremea respectivă. Apariția Internetului a făcut posibilă nu doar transmiterea bi‐direcțională, sau chiar multi‐direcțională a informației, ci și diversificarea formelor sale. Stadiul actual al tehnologiilor web, desemnat pe larg ca etapa web 2.0, aduce cu sine o nouă revoluție caracterizată de interactivitate, interoperativitate și producție de semnificație. Viețile noastre cotidiene sunt permeate de tehnologie, chiar și în cele mai banale aspecte. Tehnologia ne ajută să ne monitorizăm starea de sănătate, să creăm confort suplimentar și să controlăm mediul ambient, să comunicăm cu alții, și, desigur, să ne informăm. Instruirea, privită ca dezvoltare a persoanei prin achiziția de noi cunoștințe și deprinderi și prin dezvoltarea de noi semnificații, este, la rândul său, influențată de dezvoltările tehnologiilor digitale.
Duplicate entry '11832788-editura' for key 'PRIMARY'