POPA Daniela
STRATEGII DE STIMULARE A ÎNVĂŢĂRII AUTOREGLATE LA ELEVII CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE

 
  PEDAGOGIE, PSIHOLOGIE
   
  978-973-595-792-6
  2014
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: În societatea contemporană, la nivel internaţional, există preocupări multiple, din partea organelor şi instituţiilor abilitate, pentru a asigura condiţii şi şanse egale în societate persoanelor cu cerinţe speciale. Astăzi, în țara noastră, deși s-au făcut progrese notabile la nivelul integrării copiilor cu CES în învățământul de masă, această integrare este mai degrabă una fizică decât reală. Lucrarea încearcă să răspundă nevoii de a oferi o modalitate pedagogică fezabilă, de acțiune, în care accentul se pune pe dezvoltarea competențelor necesare unei integrări eficiente în viața profesională a tuturor elevilor, indiferent de apartenență, origine, nivel de dezvoltare. În această teză ne-am concentrat eforturile pe a prezenta o posibilă alternativă în identificarea a ceea ce este de dorit să se implementeze pentru a ajuta elevii să depășească barierele în învățare.