MIȘCA B.R.H.
PROCESE DE TRANSPORT ŞI TRANSFER

 
  CHIMIE, BIOLOGIE
   
  978-973-595-751-3
  2014
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: „Procese de Transport și Transfer” face parte integrantă din complexul de cunoștințe necesare specialistului ı̂n bioinginerie care dorește să ı̂nțeleagă, să aprofundeze și să abordeze mediul biotic și cel supus biotransformărilor ca un tot unitar ı̂n ceea ce privește modalitățile prin care substratul se propagă prin mediu, este abordat de componentele bioactive exo‐ sau intracelulare iar metaboliții sunt fie utilizați fie sunt expulzați ı̂n exterior. De asemenea, la această disciplină se pun bazele unor cunoștințe minime de inginerie, necesare pentru specialiștii ı̂n domeniul științelor biologice care doresc să abordeze domeniile bioprocesărilor, industriilor alimentare, tehnologiilor fermentative, a energiilor „verzi” alternative, a exploatării minereurilor sărace sau a deșeurilor industriale prin metode neinvazive față de mediu, a eliminării controlate a deșeurilor tehnologice, agricole, menajere, a epurării apelor uzare, a regenerării terenurilor agricole degradate etc.