PĂDURE Marian
STILURI DE ÎNVĂȚARE ȘI TEHNOLOGIILE DE ACCES ÎN CONTEXTUL DEFICIENȚELOR DE VEDERE

 
  PSIHOLOGIE
   
  978-973-595-685-1
  2014
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: Lucrarea de faţă condensează rezultatele unei cercetări-acţiune realizată de autor, în domeniul utilizării tehnologiilor de acces, ca suport pedagogic funcţional şi eficient, în privinţa facilitării demersurilor de abordare mai corectă a învăţării de către elevii şi studenţii cu deficienţe de vedere. Totodată, autorul acestei remarcabile cărţi valorifică bogata sa experienţă de cercetător din cadrul Centrului de Asistenţă în Domeniul tehnologiilor de Acces pentru Persoane cu Deficienţe de Vedere al Universităţii Babes-Bolyai.
În zilele noastre, integrarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiei în educaţie găseşte condiţii favorabile datorită presiunii sociale, a oportunităţii sociale a utilizării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiei, în educaţie. Analizând condiţia cunoaşterii în societăţile informatizate şi opunându-se determinismului tehnologic, cercetătorii afirmă că, odată cu intrarea societăţilor în epoca postindustrială şi a culturilor în epoca postmodernă, instituţiile de învăţământ superior sunt solicitate să formeze competenţe nu numai teoretice, ci mai ales aplicative, pragmatice şi inovative, bazate pe stiluri cognitive flexibile.