ZOTIC Vasile
ORGANIZAREA SPAȚIULUI GEOGRAFIC ÎN CULOARUL MUREȘULUI, SECTORUL SEBEȘ-DEVA

 
  DOCTORAT, GEOLOGIE, GEOGRAFIE
   
  78-973-595-690-5
  2014
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Cartea reprezintă sinteza strădaniilor de aplicare la realitatea teritorială a unei teorii integratoare asupra spaţiului geografic, expusă elegant, logic şi convingător într-un studiu anterior întitulat „Componentele operaţionale ale organizării spaţiului geografic” (Editura Presa Universitară Clujeană, 2005). Lucrarea de faţă şi cea anterior pomenită au făcut obiectul tezei de doctorat, susţinută la Universitatea „Babeş-Bolyai”, din Cluj-Napoca, la 21 septembrie 2001. Structura lucrării prezintă succesiunea obligatorie şi necesară a fazelor şi etapelor de cunoaştere a teritoriului la nivel mezoscalar, cu punerea în evidenţă a tuturor formelor specifice de organizare, de la cele de ordin natural la cele de factură antropică, ca etape primare, premergătoare ale amenajării teritoriului.