TIMAR GABOR Alida Iulia
RETROSPECTIVE LUMINESCENCE DOSIMETRY: APPLICATIONS IN ARCHAEOLOGY, GEOLOGY AND ENVIRONMENTAL STUDIES

 
  DOCTORAT, CHIMIE
   
  978-973-595-668-4
  2014
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Scopul acestei teze a constat în implementarea metodelor moderne de datare prin luminescenţă în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai şi aplicarea acestor tehnici pentru obţinerea de vârste absolute pentru materiale relevante studiilor arheologice, geologice şi de mediu. Primele trei capitole ale tezei prezintă metodele luminescente şi testele procedurale şi de rigoare intrinsecă aplicate. În capitolul IV este prezentată aplicarea metodelor luminescente pentru datarea de ceramnică Neolitică. Aceast studiu reprezintă în momentul de faţă una dintre puţinele aplicaţii la nivel internaţional care utilizează tehnicile SAR-OSL şi IRSL pentru datarea ceramicilor şi demonstrează potenţialul folosirii lor pentru caracterizarea evoluţiei cronologice a siturilor arheologice. Ultimul capitol al tezei prezintă datarea secventelor de loess-paleosol din Romania. Cercetări de natură aplicativă dar şi fundamentală sunt prezentate, rezultatele obţinute fiind de relevanţă atât pentru specialişti în Ştiinţele Pământului cât şi pentru comunitatea ştiinţifică de datare prin luminescenţă.