PINTEA Maria Sofia, TODEA Anicuța, BOCOȘ Mușata, MARIN Diana Crina
Parteneriatul educaţional şcoală-familie. Ghidul profesorului pentru învăţământul primar

 
  PEDAGOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
   
  978-606-37-1155-8
  2021
 
  DISPONIBIL LA CERERE
  buc. add to cart
   
REZUMAT: Cumpărați cartea în format tipărit.

Cartea „Parteneriatul educațional școală-familie. Ghidul profesorului pentru învățământ primar” se adresează, în principal, viitorilor practicieni şi cadrelor didactice care activează în învățământul primar, dar şi managerilor de şcoli şi părinţilor. Ea a fost concepută cu statut de ghid didactic, respectiv cu scopul de a inventaria şi detalia exemple de bune practici în ceea ce privește procesul de iniţiere şi de consolidare a parteneriatului școală-familie. Astfel, pe lângă abordări şi consideraţii de fundamentare teoretică, acest ghid prezintă exemple de bune practici, din multiple perspective: a cercetătorilor care activează în învățământul superior, a inspectorilor școlari de specialitate, a practicienilor din învățământul primar și a directorilor școlari. În cadrul demersurilor de cercetare prezentate, cercetătorii din domeniul educațional au colaborat cu practicienii din învățământul preuniversitar, cu scopul de a oferi instrumente, idei și resurse educaționale autentice și valoroase, care pot fi utilizate pentru eficientizarea relației de colaborare dintre școală și familie.
Din perspectivă pragmatică, în cadrul cărții, au fost prezentate rezultatele ilustrative ale unor studii ştiinţifice recente, care evidențiază analitic efectele pozitive, multidimensionale, ale cooperării dintre școală, familie și membri ai comunității. Lucrarea noastră îşi propune să susţină argumentativ această concluzie şi, din dorinţa de a-i asigura un caracter practic-aplicativ accentuat, autorii au detaliat idei de activități și proiecte educaționale inedite (dar validate practic), care asigură valoare adăugată şi care pot fi desfășurate de profesorii pentru învățământ primar, pentru a crește calitatea cooperării dintre școală și familie.
Duplicate entry '11832788-editura' for key 'PRIMARY'