DAVID Daniel
Tradiție şi Excelență. Școlile academice/de ştiință la Universitatea Babeș‐Bolyai din Cluj‐Napoca (1581‐1872‐1919‐Prezent)

 
  ISTORIE, FILOSOFIE
   
  978-606-37-0641-7
  2019
 
  DISPONIBIL LA CERERE
  buc. add to cart
   
REZUMAT: Orice universitate de mare valoare, prestigiu și performanță, de tradiție humboldtiană, se validează în fața lumii prin cercetarea științifică. Acesta a fost crezul iluștrilor savanți care au fondat Universitatea românească în 1919 – după modelele german, american și anglo‐saxon, altoite pe tradiția locală de la Iași și București, inspirată în secolul al XIX‐lea de exemplul francez – iar legatul lor a rămas constant și actual până astăzi. Ei, fondatorii, au plănuit și creat primele institute integrate universității. Școlile de cercetare ale acestei prestigioase instituții s‐au dezvoltat major în perioada interbelică, atingând vârfuri de nivel european și mondial în speologie și biospeologie, psihologie experimentală și psihologia muncii, medicină, fizică, chimie, istorie națională, istorie universală, studii clasice, limba și literatura română, folclor, drept, geografie etc. Multe dintre aceste domenii, dezvoltate după reîntemeierea instituției ca școală superioară românească, au notabile antecedente în trecut, rădăcinile unora dintre ele mergând până la prima fondare, în 1581.