FENECHIU Carmen
ORMA Volum 33 (2020) Varia Linguistica

 
 
   
  978-606-37-1899-1, 1841 – 6330
  2023
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Prezentul volum se deschide cu studiul Lianei Rotaru dedicat folosirii dativului în primele patru cărți ale lucrării lui Caesar, Commentarii de Bello Gallico, căruia îi succede cercetarea lui Boér Máté asupra a trei gramatici latine și latinizante de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. Analiza lui Yusuke Sumi, care investighează trecerea consoanei -m- la -v- în poziție intervocalică, punctul de referință fiind onomastica daemonologică a rromilor corturari maghiari din Transilvania, în secolul al XIX-lea, este urmată de ancheta lingvistică realizată în 2020 de Veronica Isailă și concretizată într-un glosar dialectal ce reflectă subgraiul din satul Biia, Târnava Mică. Carmen Fenechiu examinează patru traduceri românești în hexametri ale Eneidei vergiliene, focalizându-se asupra versurilor 1-11 din cartea I, în timp ce Alexandra Jeler prezintă o cercetare comparativă între Shakespeare (The Comedy of Errors) și Plautus (Menaechmi și Amphitryon), fiind interesată de maniera în care cei doi autori explorează tema identității. Volumul se încheie cu notele de lectură ale lui Dan-Alexandru Ilieș asupra lucrării lui Jean Pépin, Mythe et allegorie. Les origines grecques et les contestations judeo-chretiennes 1976 [1958].
Duplicate entry '11832788-editura' for key 'PRIMARY'