BARABÁSI Tünde, DOSA Zoltan, PÉTER Lilla, SZANTO Biborka
Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban. – A XI. Tudományos ülésszak előadásai

 
 
   
  ISSN 2457 – 1512, ISSN–L 2247 – 5907
  2022
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: A Covid 19 járványhelyzet számos kihívás elé állította a társadalmat, ezen belül a nevelést is. 2020 márciusát követő periódus az óvodapedagógusokat és óvodai nevelési szakértőket egyaránt az óvodások digitális eszközhasználatra vonatkozó szemléletének és gyakorlatának újragondolására késztette. Ebben kiindulópontot jelenhettek azok a válaszok, amit a gyakorló óvodapedagógusok a kényszerhelyzethez (otthonóvodáztatás) való adaptálás ideje alatt érvényesítettek és azok a tapasztalati/gyakorlati tudásként megjelenő reflexiók, amelyeket ezt az időszakot követően megfogalmaznak.