CHIȘ Olga
Parteneriate de succes. Școala și comunitatea

 
  PEDAGOGIE
   
  978-606-37-1398-9
  2022
 
  RESUME
Format: add to cart
   
SUMMARY:

Această lucrare reprezintă o continuare a exemplificărilor unor parteneriate dintre școli și diverși parteneri realizate în cartea „Școala și comunitatea. Repere teoretice și exemple de bune practici”, publicată la Editura Presa Universitară Clujeană, în colecția Paedagogia.

Cele două lucrări pornesc de la premisa că, pentru o funcționare optimă a localităților ca „veritabile comunități”, este nevoie de o permanentă colaborare între membrii ei pentru realizarea unor scopuri comune și pentru dezvoltarea reală, cu sens a comunității. Parteneriatele educaționale au fost considerate o modalitate eficientă prin care se realizează colaborarea între membrii comunității, la nivel individual și la nivel de grupuri.

Scopul acestor lucrări este de a oferi modele de bune practici care pot fi valorificate în contexte de învățare. Diversitatea exemplelor oferă o premisă valoroasă pentru aplicațiile profesorilor în educație. Conținuturile prezentate îmbină abordări teoretice cu exemple practic‐aplicative. Structura lucrării încorporează șapte capitole.