BUHAȘ Raluca, SĂVEANU Sorana Mihaela
Integrarea temelor orizontale și a temelor secundare ale Fondului Social European 2014- 2020 în inițiativele antreprenoriale și cercetarea academică

 
  SOCIOLOGIE
   
  978-606-37-1411-5
  2022
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY:

Acest volum a fost elaborat în cadrul proiectului SmartDoct - Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii post-doctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și inovării în contextul economiei regionale și își propune să valorifice rezultatele obținute în cadrul activităților derulate cu membrii grupului țintă SmartDoct. Materialul prezintă fiecare temă abordată în cadrul workshop-urilor, adăugând o componentă privind contextul larg în care poate fi plasată tema respectivă, clarificări conceptuale, tipologii, aspecte teoretice și date relevante privind tema, respectiv o prezentare a aplicațiilor practice derulate în cadrul workshop-urilor și o selecție a rezultatelor obținute.

Materialul vine în special în sprijinul tuturor celor care sunt antrenați în activități privind elaborarea și implementarea proiectelor cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014- 2020, dar se adresează în general persoanelor implicate în activități academice, de cercetare și antreprenoriale, care sunt preocupate de integrarea principiilor privind egalitatea de șanse, egalitatea de gen, nondiscriminarea, dezvoltare durabilă, inovare socială, TIC etc., în activitatea profesională.

Duplicate entry '10805686-editura' for key 'PRIMARY'