CONSTANTIN Ion, MIRCICĂ Nela
Protofenomenologia istoriei (perspectivă camilpetresciană)

 
  ISTORIE, FILOLOGIE
   
  978‐606‐37‐1052‐0
  2021
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY:

Această lucrare este rezultatul unor analize întreprinse cu acuitate asupra unor probleme esențiale ale filosofiei istoriei. Neîndeajuns explicate, aspecte ale evoluției istoriei au necesitat o atenție deosebită orientată către mecanisme obiective ale producerii unor evenimente.

Prin protofenomenologia istoriei înțelegem sistemul teoretic inferențial al reflecțiilor profenomenologice, fenomenologice și substanțialiste asupra istoriei ca activitate a oamenilor care își urmăresc scopurile, admițând că primul act istoric prestabilește începutul și sensul existenței sociale.

Duplicate entry '10189187-editura' for key 'PRIMARY'