DUŞE Călin Ioan
Imperiul Roman și creștinismul în timpul Sfântului Clement Romanul

 
  TEOLOGIE
   
  978‐606‐37‐1015‐5
  2021
 
  RESUME
Format: add to cart
   
SUMMARY: Lucrarea ilustrează fascinația pe care Sfinții Părinți ai Bisericii continuă să o exercite asupra teologilor și cercetătorilor care studiază creștinismul primar. Dezvoltarea Bisericii lui Hristos în epoca Părinților Apostolici și apoi în perioada patristică în contextul Imperiului Roman, evoluția instituțională, interferențele gândirii creștine, aflate în zorii afirmării ei, cu cultura grecoromană, drumul teologiei creștine în aprofundarea credinței și în precizarea dogmelor constituie argumentele revizitării științifice ale primelor secole creștine.