HIMCINSCHI Mihai, BRUDIU Răzvan
Biserica Ortodoxă și provocările viitorului

 
  TEOLOGIE
   
  978‐606‐37‐0798‐8
  2020
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Dintr-o perspectivă misionară strict obiectivă, lucrarea Bisericii este legată de timpul prezent, deși există și o istorie a misiunilor. Misiunea în istorie, ca spațiu temporal, are ca scop imediat aspecte ale revelației dumnezeiești legate de lămurirea, verificarea și încadrarea conținutului soteriologic în contextul vremii și în sufletul credincioșilor. Propriu-zis, este vorba de centralizarea tuturor preocupărilor spiritual- umane pe Adevărul revelat în Persoana divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos. Ca imperativ misionar și empiric, Adevărul Întrupat în istorie și propovăduit prin misiune trebuie înțeles și trăit în mod plenar în Biserica și societatea actuală.