VARIU Dan
Stilul ca parametru componistic

 
  MUZICA
   
  978‐606‐37‐0757‐5
  2020
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Lucrarea de față reia, cu modificări minimale, textul tezei de doctorat Stilul ca parametru componistic, pe care am elaborat-o între anii 2009-2016, sub îndrumarea prof. univ. dr. Cristian Misievici, în cadrul Școlii doctorale „Sigismund Toduță” a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. De la momentul scrierii lucrării și până astăzi, stilistica muzicală și celelalte discipline care miau servit conturării propriei abordări a problematicii stilului au înregistrat noi achiziții. De asemenea, creațiile muzicale proprii analizate au fost sau urmează să fie îmbunătățite, pentru a fi, mai apoi, publicate. Cu toate acestea, am preferat păstrarea conținutului inițial al lucrării, din două motive. Pe de-o parte, am dorit ca această ediție să reflecte fidel o anumită etapă în gândirea mea teoretică și creativă, aceea configurată în anii formării mele doctorale. Pe de altă parte, ideile teoretice exprimate atunci au continuat să-mi călăuzească parcursul componistic. Un prim exemplu îl constituie lucrarea Răspântii. O poveste românească (2018), operă-frescă pe un libret de Cosmina Timoce-Mocanu, dedicată celebrării Centenarului Marii Unirii, care redă o cronologie selectivă și simbolică a devenirii noastre etnice și naționale, printr-o formulă muzical-dramaturgică ce reinterpretează documente din cele trei mari tradiții stilistice reprezentative ale culturii muzicale românești: folclorul, cultura orientală și cea occidentală modernă și contemporană. Al doilea exemplu este cel al lucrării Bar-tiktók pentru cvartet de coarde (2020), dedicată comemorării a șaptezeci și cinci de ani de la moartea compozitorului Béla Bartók, în care, făcând aluzie la anumite principii de funcționare ale celebrei aplicații TikTok, am alăturat într-o poveste cu sens motive emblematice din cele șase cvartete bartókiene, precum și din schița celui de-al șaptelea, neterminat.
Duplicate entry '10805686-editura' for key 'PRIMARY'