PRODEA Cosmin, ALBULESCU Mirela
100 de ani de experiență didactică românească la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

 
  PEDAGOGIE
   
  978‐606‐37‐0790‐5
  2019
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Încheierea Primului Război Mondial a adus cu sine profunde transformări la nivel național, social, economic și cultural. Desăvârșirea unității naționale românești prin actul de la 1 decembrie 1918 a deschis calea unor profunde prefaceri, între care și aceea a unei dezvoltări educaționale superioare. Se puneau bazele primei universități românești la Cluj în 1918. Profesorul Sextil Pușcariu, unul dintre pionierii fondatori ai Universității, într‐un discurs de mare impact, adevărat manifest cu privire la rolul și locul universității, afirma: „Menirea principală a universității este și va trebui să rămână cea de școală superioară care are să pregătească generațiile viitoare de muncitori intelectuali, cultivând învățământul clasic. Universitatea nu are voie însă să se restrângă la activitatea aceasta școlară, mai mult reproductivă, ci ea are și misiunea de a fi un lăcaș al cercetărilor originale. Universitatea românească, cel puțin pentru un șir de ani, până când vom avea și noi, ca popoarele cu o cultură veche, o pleiadă de învățați în afară de cadrele universitare, mai are o a treia datorie de îndeplinit, cea de popularizare a științei”.