PINTEA Simeon Ștefan
Misiunea lui Hristos misiunea noastră Fundamentele hristologice ale misiunii creștine

 
  TEOLOGIE
   
  978‐606‐37‐0760‐5
  2020
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, este măsura tuturor celor cerești și a celor pămânești. Dacă Îl cugetăm ca Dumnezeu, El este Dumnezeu desăvârșit. Dacă Îl gândim ca Om, El este Omul desăvârșit. În El avem pe Făcătorul a toate (Ioan 1,3) și tot în El avem descoperirea „gândului lui Dumnezeu” referitor la om și la lume (Coloseni 1,16). „Hristos este pururea actual și anticipează continuu actualitatea”. Din acest motiv, Taina lui Iisus Hristos, a Persoanei și a lucrării Sale, trebuie descoperită în întreaga ei amploare și tălmăcită, atât cât este omenește posibil, pentru toate generațiile. Lumea a căutat dintotdeauna soluții pentru diversele probleme care o frământă, „soluțiile la care începe […] să se oprească, după căutări și experiențe chinuitoare, omenirea de azi, i-au fost indicate de mult în formă nedezvoltată în taina persoanei și operei lui Iisus Hristos”. Astfel, țelul misiunii Sale este tocmai acela de a oferi soluția: comuniunea desăvârșită și veșnică cu Dumnezeu în Împărăția cerurilor ca sens ultim al existenței.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'