SAVA Diana-Cristina
Economia creativă - Motor de creștere și dezvoltare economică a României

 
  ECONOMIE
   
  978‐606‐37‐0773‐5
  2020
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: O încercare temerară asupra unui subiect puțin abordat în literatura românească de specialitate, dar în același timp o realizare științifică semnificativă. Autoarea și‐a propus să cerceteze problematica vastă și deosebit de actuală a economiei creative, cu accent pe valențele și particularitățile acesteia în cazul României, abordând tema de cercetare atât din punct de vedere teoretic cât și al analizelor concrete la nivelul României, precum și al cercetărilor aplicative la nivelul orașelor selectate din România.