RUS Anton
Universitari între Blaj și Cluj. Absolvenți ai școlilor blăjene și profesori ai Universității Babeș‐Bolyai

 
  ISTORIE, TEOLOGIE
   
   978‐606‐37‐0685‐1
  2019
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Blajul și Clujul sunt două orașe ale școlilor în care, în diferite perioade, s‐a format majoritatea intelectualității românești din Transilvania. Este bine‐cunoscut faptul că la Blaj s‐au deschis, în 1754, primele școli sistematice în limba română, acestea aducând o contribuție substanțială la dezvoltarea unei elite românești, Blajul devenind centrul învățământului românesc din Ardeal. Blajul a exercitat întotdeauna o profundă fascinație asupra tinerilor români de pe tot întinsul Transilvaniei. Un absolvent al gimnaziului superior blăjean beneficia de un statut aparte; certificatul de absolvire constituia o premiză pentru viitorul tânărului respectiv. Capitala de suflet a Ardealului, supranumită „mica Romă” de Eminescu, a fost în același timp școală, biserică, națiune. Aici au activat corifeii Școlii Ardelene, însuflețiți de idealul lor: ridicarea culturală și, prin ea, redeșteptarea națională și economică a românilor ardeleni. Mai mult, Blajul nu a avut doar un învățământ preuniversitar; aici s‐a dezvoltat în timp un învățământ superior teologic greco‐catolic care astăzi este integrat în Universitatea Babeș‐Bolyai Cluj‐Napoca.